Solicitare Informații de Interes Public – Legea Nr. 544/2001

Date de contact pentru informaţii conform Legii 544/2001: e-mail Melania.Liscan@cluj.insse.ro

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001

Modalitatea de contestare a deciziei şi formularele aferente pentru reclamaţie administrativă

Lista cu documentele produse