Parteneri si legaturi
 Directii Judetene
 Prefectura Judeţului Cluj
 Primăria Municipiului Cluj-Napoca
 Consiliul Judeţean Cluj
 Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj-Napoca
 Camera pentru Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Cluj
 Directia Generala a Finantelor Publice Cluj
 Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj
 Inspectoratul Scolar Cluj
 Alte legaturi
 
 Newsletter signup

Click aici pentru a va abona la newsletter-ul INS.

Geografia judetului Cluj


            Judeţul Cluj se situează în jumătatea nord-vestică a ţării, între paralelele de 47°28ཨ" în nord şi 46°24ཫ" în sud, respectiv meridianele de 23°39དྷ" în vest si 24°13ཪ" în est. Se întinde pe o suprafaţă de 6674 kmp desfăşurată în zona de contact a trei unităţi naturale reprezentative : Munţii Apuseni, Podişul Someşan şi Câmpia Transilvaniei şi se învecinează la nord-est cu judeţele Maramureş şi Bistriţa-Năsăud, la est cu judeţul Mureş, la sud cu judeţul Alba, iar la vest cu judeţele Bihor şi Sălaj.

            Relieful este predominant deluros şi muntos, altitudinile maxime înregistrându-se în masivele Vlădeasa  1842  m şi Muntele Mare  1826 m , iar altitudinea minimă la ieşirea Someşului din judeţ 227m.

            Reţeaua hidrografică este reprezentată de râurile: Someşul Mic inclus aproape integral în cuprinsul judeţului, Crişul Repede şi Arieşul inferior, lacuri naturale şi iazuri ( Cătina Popii I şi Popii II, Geaca, Ţaga etc.) şi de lacurile de interes hidroenergetic : Beliş-Fîntînele, Tarniţa şi Gilău.

            Apele de adâncime sunt mai slab reprezentate şi se caracterizează prin mineralizare ridicată. Izvoare minerale sulfatate, calcice, clorosodice, relativ bogate, se găsesc la Dezmir, Cojocna, Gădălin, Sic, Gherla, Leghia, Someşeni, Turda etc.

            Prin poziţia sa, judeţul Cluj beneficiază de un climat continental moderat.

            În sectorul muntos (masivele Vlădeasa şi Muntele Mare), mediile anuale ale temperaturii aerului sunt de 2° C, iar în restul teritoriului de 6° C. Amplitudinile termice anuale au valori cuprinse între 17 - 19 ° C în zona montană şi cresc la 23-25 ° C în regiunile deluroase, de podiş şi câmpie.

            Precipitaţiile se repartizează inegal, cu cantităţi minime în zona Turda - Cîmpia Turzii (cca 550 mm) şi maxime în masivul Vlădeasa (cca 1400 mm).

            În medie, valorile anuale ale precipitaţiilor ajung la 600 - 650 mm în Câmpia Transilvaniei,  650 - 700 mm în podişul Someşan şi peste 900 - 1000 mm  în zonele muntoase.

            Judeţul Cluj beneficiază de situarea sa la intersecţia unor importante magistrale feroviare şi rutiere care-i asigură legături lesnicioase cu toate zonele ţării. De asemenea, aeroportul din  municipiul Cluj-Napoca conferă legături curente şi rapide cu capitala ţării atât pentru cerinţele judeţului cât şi pentru ale unor localităţi limitrofe.

            Judeţul Cluj dispune de bogate şi variate resurse naturale.

            Minereurile de fier au intrat în circuitul economic din anul 1962, prin exploatările de la Căpuşul Mic şi Băişoara, fiind efectuate pe parcurs şi o serie de prospecţiuni geologice la Vlaha, Săvădisla şi Cacova Ierii. Combustibilii minerali sunt reprezentaţi prin cărbunii bruni exploataţi în zona Ticu-Dâncu-Băgara şi turbă, exploatată în sectorul Călaţele şi Căpăţâna. Există, de asemenea, un dom gazeifer la Puini în Câmpia Transilvaniei.

            Pe lângă minereuri de fier şi combustibili minerali, există în judeţ, o gamă variată de minerale utile şi roci, între care: cuarţ în Muntele Mare şi în perimetrul localităţii Someşul Rece (unde se găseşte şi feldspat),  dacite şi andezite în masivul Vlădeasa şi în perimetrul localităţilor Morlaca, Bologa,  Poieni,  Săcuieu,  Stolna  şi  Iara,  granite  în  masivul  Muntele Mare,  calcare şi dolomite utilizate pentru fabricarea lianţilor (var, ciment), exploatate la Sănduleşti, Tureni, Surduc, Buru,Poieni etc., tufuri calcaroase de buna calitate cu cariere la Tioc-Corneşti, nisipuri caoline la Popeşti, Topa, Băgara, Gârbau etc., sare, cu însemnate rezerve la Ocna Dejului, Turda, Cojocna, Sic, Nireş, balastiere pe Someşul Mic la Gilău, Floreşti şi pe Arieşul inferior.

            Reşedinţa judeţului este municipiul Cluj-Napoca (al doilea municipiu, ca mărime, al ţării, conform Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din 2011).

 Baze de date statistice
 TEMPO-Online - serii de timp
Indicatorii din baza de date TEMPO-Online care sunt marcati cu simbolul sunt accesibili numai in regim contra-cost
Termeni de utilizare TEMPO-Online
 Indicele preturilor de consum
 Catalogul online al publicatiilor INS 2015
 Nomenclatoare statistice
 
 Indicatorii conjuncturali